CAE 1226 - 1250

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
osiągać poziom szczytowy
Moja kariera sportowa prawdopodobnie osiągnie szczytowy poziom, gdy będę miał około 30 lat.
commencer à apprendre
peak
My athletic career will probably peak when I'm about 30.
być pewnym, że coś się stanie
Nie pobierzemy się w najbliższym czasie, ale kiedyś na pewno się to stanie.
commencer à apprendre
be on the cards
We won't be getting married any time soon, but it's definitely on the cards.
wybieg
W pierwszym wybiegu jest 10 owiec, a w drugim 20.
commencer à apprendre
paddock
There are ten sheep in the first paddock, and twenty in the second paddock.
pochodzenie, źródło
Nikt tak naprawdę nie zna pochodzenia Węgrów, ale sądzi się, że przybyli z terenów Azji Środkowej.
commencer à apprendre
origin
No one really knows the origin of the Hungarians, but it's believed they came from somewhere in Central Asia.
przytłaczać, obezwładniać
Nie chcę przytłaczać Caitlin pracą, ale naprawdę przydałaby się nam jej pomoc.
commencer à apprendre
overwhelm
I don't want to overwhelm Caitlin with work, but we could really use her help.
perspektywa, punkt widzenia
Patrzę na życie z innej perspektywy, odkąd miałem wypadek samochodowy.
commencer à apprendre
perspective
I've looked at life from a different perspective ever since I was in a car accident.
coś na pobudzenie
Potrzebuję czegoś na pobudzenie. Chcesz iść ze mną na kawę?
commencer à apprendre
pick-me-up
I need a little pick-me-up. Do you want to go for a coffee with me?
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.