CAE 1201 - 1225

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
towar
Sklep stara się pozbyć starego towaru poprzez obniżenie jego ceny o 50%.
commencer à apprendre
merchandise
The store is trying to get rid of old merchandise by taking 50% off its price.
minimalizować
Postarajmy się zminimalizować wpływ naszego rozwodu na dzieci.
commencer à apprendre
minimise
Let's try and minimise the impact of our divorce on the kids.
bałagan
W twoim pokoju jest straszny bałagan. Idż go posprzątać.
commencer à apprendre
mess
There is a huge mess in your bedroom. Please go and clean it up.
niewyobrażalny, niewiarygodny
To po prostu niewyobrażalne, jak źle zachowują się czasem politycy!
commencer à apprendre
mind-boggling
It's just mind-boggling how badly politicians act sometimes!
przyziemny, prozaiczny
Bert nie miał przyjaciół i wiódł bardzo nudne, prozaiczne życie.
commencer à apprendre
mundane
Bert had no friends and lived a very boring and mundane life.
serce mi pęka
Serce mi pęka za każdym razem, gdy słyszę o kolejnej wojnie na świecie.
commencer à apprendre
my heart sinks
Every time I hear of another war starting in the world my heart sinks.
motyw
Wiemy, że kobieta została zamordowana, ale czy wiemy, jaki był motyw?
commencer à apprendre
motive
We know the woman was murdered, but do we know what the motive was?
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.