CAE 1176 - 1200

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
chętny (coś zrobić)
Z reguły nie mam ochoty na długie wędrówki, ale w ten weekend moglibyśmy się na taką wybrać.
commencer à apprendre
inclined (to do sth)
I'm not usually inclined to go for long hikes, but I'd quite like to do one this weekend.
błazen
Błazen zabawiał króla swoimi wygłupami.
commencer à apprendre
jester
The jester entertained the king with his funny antics.
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
commencer à apprendre
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
kierunkowskaz
również: wskaźnik
Upewnij się, że włączyłeś kierunkowskaz, gdy zmieniasz pas.
commencer à apprendre
indicator
Make sure you use your indicator when you are changing lanes.
niewystarczający
Bankomat wyświetlił nastepujący komunikat o błędzie: "Masz niewystarczające środki, by wykonać tę transakcję".
commencer à apprendre
insufficient
The ATM displayed the following error message: "You have insufficient funds to complete this transaction".
wgląd w coś, spojrzenie
Dziękuję za te informacje. Dał mi pan nowy wgląd w to, jak działa firma.
commencer à apprendre
insight into sth
Thank you for this information. You've given me a new insight into how the company works.
instalować
Zainstaluj grę i ponownie uruchom komputer.
commencer à apprendre
install
Install the game and reboot your computer.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.