CAE 1051 - 1075

 0    25 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przypierać do muru
Wczoraj podczas przyjęcia przyparłem naszego szefa do muru i powiedziałem mu, że wielu pracowników jest niezadowolonych z nowych godzin pracy.
commencer à apprendre
corner
I cornered our boss at the function last night and told him that many staff members were unhappy about the new working hours.
skradać się
Mały chłopiec co noc skrada się po schodach, żeby podebrać ciastka ze spiżarni.
commencer à apprendre
creep
The little boy creeps down the stairs every night to steal cookies from the pantry.
podrobiony
Zamierzałam kupić torbę od mężczyzny na ulicy, ale później zdałam sobie sprawę, że była prawdopodobnie podrobiona.
commencer à apprendre
counterfeit
I was going to buy a bag from the man on the street, but then I realised it was probably counterfeit.
rozłupać
również: pękać
Piekę ciasto i muszę rozłupać trochę orzechów.
commencer à apprendre
crack
I'm baking a cake and need to crack some nuts.
gruzy, odłamki
Na placu budowy jest dużo gruzu.
commencer à apprendre
debris
There is a lot of debris on the construction site.
odejmować, potrącać
Będę zmuszony odjąć punkty waszemu zespołowi za używanie smartfona w celu sprawdzenia odpowiedzi.
commencer à apprendre
deduct
I'm going to have to deduct points from your team for using your smartphone to check the answer.
odważny, śmiały
w sposób graniczący z brawurą
Akrobata był bardzo odważny - zawsze balansował na granicy niebezpieczeństwa.
commencer à apprendre
daring
The acrobat was very daring - he always pushed the limits of safety.
+18 fiche
La leçon fait partie du cours
"Słownictwo do CAE"
(Un total de 1 500 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.