TOP 100 dat w historii Polski

 0    100 fiche    violetta007
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
chrzest Polski
commencer à apprendre
966
Pierwsze biskupstwo w Poznaniu
commencer à apprendre
968
bitwa pod Cedynią
commencer à apprendre
972
Wydanie Dagome Iudex
commencer à apprendre
991
Śmierć Mieszka I
commencer à apprendre
992
Misja św. Wojciecha
commencer à apprendre
997
zjazd w Gnieźnie
commencer à apprendre
1000
Pokój w Budziszynie
commencer à apprendre
1018
Koronacja Bolesława Chrobrego
commencer à apprendre
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
commencer à apprendre
1076
Obrona Głogowa
commencer à apprendre
1109
śmierć Bolesława Krzywoustego - początek Polski dzielnicowej
commencer à apprendre
1138
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
commencer à apprendre
1226
Zjazd w Gąsawie
commencer à apprendre
1227
najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
commencer à apprendre
1241
Koronacja Władysawa Łokietka
commencer à apprendre
1320
początek wojny z Zakonem Krzyżackim
commencer à apprendre
1327
bitwa pod Płowcami - zwycięstwo Polski nad Krzyżakami
commencer à apprendre
1331
zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami
commencer à apprendre
1335
zawarcie pokoju w Kaliszu między Kazimierzem Wielkim a Zakonem Krzyżackim
commencer à apprendre
1343
Założenie Akademi Krakowskiej
commencer à apprendre
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
commencer à apprendre
1370
Przywilej Koszycki
commencer à apprendre
1374
Unia w Krewie z Litwą
commencer à apprendre
1385
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
commencer à apprendre
1386
unia wileńsko-radomska
commencer à apprendre
1401
wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona I pokojem w Toruniu
commencer à apprendre
1409 –1411
bitwa pod Grunwaldem
commencer à apprendre
15 lipca 1410
unia horodelska
commencer à apprendre
1413
bitwa pod Warną
commencer à apprendre
1444
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
commencer à apprendre
1454 –1466
bitwa pod Chojnicami z Krzyżakami (wygrana krzyżaków)
commencer à apprendre
1454
II pokój w Toruniu
commencer à apprendre
1466
Przywilej Nihil Novi
commencer à apprendre
1505
układ wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami
commencer à apprendre
1515
Hołd pruski - Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
commencer à apprendre
1525
"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
commencer à apprendre
1543
Unia lubelska z Litwą
commencer à apprendre
1569
ugoda sandomierska
commencer à apprendre
1570
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
commencer à apprendre
1573
przeniesienie stolicy do Warszawy i Unia brzeska - połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
commencer à apprendre
1596
bitwa pod Kircholmem
commencer à apprendre
1605
wojna trzydziestoletnia
commencer à apprendre
1618 –1648
klęska pod Cecorą
commencer à apprendre
1620
bitwa morska pod Oliwą
commencer à apprendre
1627
rozejm w Altmarku (Starym Targu)
commencer à apprendre
1629
powstanie Chmielnickiego
commencer à apprendre
1648
Potop Szwedzki - II wojna północna
commencer à apprendre
1655
bitwa pod Warką, pierwsza zwycięska bitwa w czasie potopu szwedzkiego
commencer à apprendre
1656
najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
commencer à apprendre
1672
zwycięstwo pod Chocimiem
commencer à apprendre
1673
odsiecz wiedeńska
commencer à apprendre
1683
pokój w Karłowicach, zakończenie wojny pomiędzy Ligą Świętą a Imperium Osmańskim
commencer à apprendre
1699
Sejm Niemy
commencer à apprendre
1717
Konfederacja barska
commencer à apprendre
1768 – 1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
commencer à apprendre
1772
Sejm Wielki
commencer à apprendre
1788 – 1792
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
commencer à apprendre
1791
Konfederacja targowicka
commencer à apprendre
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
commencer à apprendre
1793
Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
commencer à apprendre
1794
III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy w...
commencer à apprendre
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
commencer à apprendre
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
commencer à apprendre
1807
utworzenie Królestwa Polskiego
commencer à apprendre
1815
wybuch Powstania listopadowego
commencer à apprendre
29/30 listopada 1830
wybuch Powstania krakowskiego
commencer à apprendre
1846
wybuch Powstania styczniowego
commencer à apprendre
22 stycznia 1863
I wojna światowa
commencer à apprendre
1914-1918
utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego
commencer à apprendre
1914
odzyskanie niepodległości przez Polskę
commencer à apprendre
11 listopada 1918
uchwalenie Małej Konstytucji
commencer à apprendre
1919
wojna polsko-bolszewicka
commencer à apprendre
1919-1921
bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
commencer à apprendre
12-15 sierpnia 1920
Konstytucja Marcowa
commencer à apprendre
1921
bitwa pod Kłuszynem pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego
commencer à apprendre
1610
Przewrót majowy
commencer à apprendre
1926
II wojna światowa
commencer à apprendre
1939-1945
powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
commencer à apprendre
1940-1945
Pokój w Oliwie
commencer à apprendre
1660
I wojna północna - wojna o Inflanty między Polską, Rosją i Szwecją
commencer à apprendre
1563-1570
powstanie w getcie warszawskim
commencer à apprendre
kwiecień 1943
wybuch Powstania Warszawskiego
commencer à apprendre
1 sierpnia 1944
Rokosz Zebrzydowskiego - kres ruchu egzekucyjnego
commencer à apprendre
1606-1609
okres stalinizmu w Polsce
commencer à apprendre
1945 – 1953
powstanie NSZZ Solidarność
commencer à apprendre
1980
stan wojenny w Polsce
commencer à apprendre
13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych, Wojciech Jaruzelski zostaje prezydentem
commencer à apprendre
1989
wstąpienie Polski do NATO
commencer à apprendre
12 marca 1999
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
commencer à apprendre
1 maja 2004
proces Filomatów i Filaretów
commencer à apprendre
1824
Rabacja galicyjska (Jakub Szela)
commencer à apprendre
1846
Obrona Westerplatte
commencer à apprendre
1-7 września 1939
zbrodnia katyńska
commencer à apprendre
1940
strajk uczniów we Wrześni
commencer à apprendre
1901-1902
Bitwa pod Bzurą
commencer à apprendre
9-21 września 1939
strajk w Poznaniu, Poznański Czerwiec
commencer à apprendre
28 czerwca 1956
założenie Szkoły Rycerskiej
commencer à apprendre
1765
powołanie Komisji Edukacji Narodowej
commencer à apprendre
1773
wojna polsko-szwedzka o Inflanty i tron szwedzki
commencer à apprendre
1600-1611

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.