równania i nierówności

 0    10 fiche    werkakawecka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Równanie z jedną niewiadomą
commencer à apprendre
f(x)=g(x) gdzie f, g oznaczają funkcje zmiennej rzeczywistej. Zmienną x nazywamy niewiadomą.
Dziedzina równania f(x)=g(x)
commencer à apprendre
Dziedzina równania f (x) = g (x) jest to część wspólna dziedzin funkcji f, g.
Rozwiązanie równania (pierwiastek równania)
commencer à apprendre
jest to każda liczba, która spełnia to równanie. Zbiór rozwiązań równania jest to zbiór utworzony ze wszystkich rozwiązań tego równania. Aby rozwiązać równanie należy znaleźć jego zbiór rozwiązań.
Nierówność z jedną niewiadomą
commencer à apprendre
f(x)<g(x) f(x)>g(x) (lub równe) gdzie f, g oznaczają funkcje zmiennej rzeczywistej. Zmienną x nazywamy niewiadomą. Pierwsze dwie nierówności nazywamy ostrymi, ostatnie dwie - nieostrymi.
Dziedzina nierówności
commencer à apprendre
jest to część wspólna dziedzin funkcji f, g.
Rozwiązanie nierówności
commencer à apprendre
jest to każda liczba, która spełnia tę nierówność. Zbiór rozwiązań nierówności jest to zbiór utworzony ze wszystkich rozwiązań tej nierówności. Aby rozwiązać nierówność należy znaleźć jej zbiór rozwiązań. (przedział liczbowy)
Równanie liniowe z jedną niewiadomą
commencer à apprendre
Równanie liniowe z jedną niewiadomą ax+b=0 gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi, x - niewiadoma.
równanie oznaczone
commencer à apprendre
„zwykłe” równanie, w którym dochodzimy do wyniku x=...,
Równanie tożsame (tożsamościowe)
commencer à apprendre
Równanie tożsame ma nieskończenie wiele rozwiązań. Rozpoznajemy je w trakcie liczenia. W pewnym momencie wszystkie wyrażenia po obu stronach równania skracają się do 0 i powstaje równość: 0 = 0
równanie sprzeczne
commencer à apprendre
Równanie sprzeczne nie ma rozwiązań. W trakcie liczenia, dochodzimy do momentu w którym powstaje sprzeczność (np. 0 = 9), wtedy znak równości przekreślamy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.