Rośliny KOZACKIE

 0    137 fiche    dzieedziic
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Co to jest merystem?
commencer à apprendre
Merystem=tkanka twórcza
Wymień 5 rodzajów merystemów pierwotnych
commencer à apprendre
Wierzchołkowe, interkalarne, boczne, archesporialne, zarodkowe
Fellogenu
commencer à apprendre
tkanka korkotwórcza
Miękisz zasadniczy
commencer à apprendre
Wypełnia przestrzenie w roślinie
Miękisz asymilacyjny
commencer à apprendre
Przeprowadza fotosynteze
Epiderma
commencer à apprendre
Pierwotna tkanka okrywająca nadziemne części rośliny
Epiblema
commencer à apprendre
Pierwotna tkanka okrywająca podziemne części rośliny
Ryzoderma
commencer à apprendre
Tkanka okrywająca korzenia
Włośniki
commencer à apprendre
wyrostki korzenia zwiekszają jego powierzchnię chłonną wody z gleby
Sklereidy
commencer à apprendre
komórki kamienne wystęopujące na przykład w gruszkach - należa do tkanki pierwotnej wzmacniającej sklerenchymatycznej
sito
commencer à apprendre
częsć rurek sitowych łyka, ułatwiające przepływ wody przez komórki rurki sitowej, nie mylić z polami sitowymi obecnymi w komórkach sitowych(też łyko)
kutykula
commencer à apprendre
cienka warstwa pokrywająca ścianę komórek epidermy
naczynia
commencer à apprendre
elementy przewodzące drewna obecne tylko u okrytonasiennych
cewki
commencer à apprendre
elementy przewodzące drewna obecne u paprotników(tylko cewki), nagonasiennych(tylko cewki) i okrytonasiennych
rurki sitowe
commencer à apprendre
elementy przewodzące łyka tylko u okrytonanasiennych- mają sita
komórki sitowe
commencer à apprendre
elementy przewodzące floemu(łyka) tylko u nagonasiennych i paprotników- mają pola sitowe
sila ssąca liści
commencer à apprendre
mechanizm pobierania wody przez roślinę polegający na tworzeniu gradientu potencałów poprzez transpiracje w liściach, co powoduje koniecznośc wyrównania jej poziomu i osmotyczny napływ z gleby
hydatody
commencer à apprendre
Inaczej szparki wodne- struktury umożliwiąjące gutacje- usuwanie wody z rośliny w postaci ciekłej(płacz roślin) transpiracja- usuwanie wody w postaci gazowej
nektarniki
commencer à apprendre
zlokalizowane zwykle w kwiecie gruczoły wydzielające nektar
Hadrocentryczne ułożenie wiązek przewodząćych
commencer à apprendre
wiązki w których drewno jest otoczone łykiem- np. u mszaków
włoski gruczołowe
commencer à apprendre
wydzialają olejki eteryczne, śluzy, żywice, substancje parzące
gruczoły trawienne
commencer à apprendre
u roślin owadożernyvh - wydzielają enzymy trawienne
kanały żywiczne
commencer à apprendre
u drzew iglastych- produkują żywcie
rury mleczne
commencer à apprendre
wydzialają sok mleczny np. u drzew kauczukowych
Fellem
commencer à apprendre
korek - wtórna tkanka okrywająca
Przetchlinka
commencer à apprendre
Otwór w fellemie(korku) umożliwiający wymianę gazową
Protoplast
commencer à apprendre
żywa część rośliny
Perycykl
commencer à apprendre
Perykambium- obecny w korzeniu umożliwia powstawanie korzeni bocznych oraz rozwoj kambium
suberyna
commencer à apprendre
substancja adkrustująca(powlekająca) ścianę korka
kutyna
commencer à apprendre
substancja adkrustująca(powlekająca) ścianę komórkową komórek epidermy
Kolenchyma kątowa
commencer à apprendre
zwarcica której komórki ułożone są do siebie pod kątem
Miękisz asymilacyjny palisadowy
commencer à apprendre
zwarte komórki z obecnymi chloroplastami obecnymi w górnej warstwie liścia
spoczynek bezwzględny nasion
commencer à apprendre
Pomimo korzystnych warunków środowiska spoczynek podyktowany mechanizmami wewnętrznymi organizmu
spoczynek względny nasion
commencer à apprendre
Stan wywołany niekorzystnymi warunkami środowiska
Kiełkowanie Epigeiczne
commencer à apprendre
Kiełkowanie nadziemne - kiełkowanie w którym hipokotyl(część podliścieniowa wydłużając się powoduje wyniesienie liścieni ponad powierzchnię gleby, liścienie pełnią funkcję asymilacyjna FASOLA
Kiełkowanie hipogeiczne
commencer à apprendre
kiełkowanie podziemne- kiełkujący epikotyl(część nadliścieniowa) wydłuża się powodując pozostanie liścieni w glebie(pełnią funkcję magazynów substancji odżywczych) -- ZBOŻA
Anemochoria
commencer à apprendre
wiatrosiewność
Zoochoria
commencer à apprendre
zwierzęcosiewność
hydrochoria
commencer à apprendre
wodosiewność
ziarna aleuronowe
commencer à apprendre
Powstające z drobnych wakuoli- gromadzą białko na terenie bielma.
leukoplasty
commencer à apprendre
gromadzą skrobie
elajoplasty
commencer à apprendre
gromadzą triglicerydy
czapeczka
commencer à apprendre
struktura na końcu korzenia zapewniająca m u ochronę mechaniczną
Etap pęcznienia
commencer à apprendre
PIerwszy z etapów kiełkowania nasion woda napływa na teren bielma zwiekszając turgor komórek co prowadzi do pęknięcia łupiny nasiennej
Krypty
commencer à apprendre
zagłebienia w których znajdują się aparaty szparkowe u Kserofitów
Endoderma
commencer à apprendre
Śródskórnia
Bielmo
commencer à apprendre
inaczej ENDOSPERM, Bielmo pierwotne u nagonasiennych - 1n Bielmo wtórne u okrytonasiennych -3n (możę być 2n lub 5n) Bielmo u nagonasiennych powstaje z zapłodnienia komórki centralnej
Obielmo
commencer à apprendre
Perysperma- 2n - powstaje z resztek ośrodka(nucellusa)
strefa intensywnych podziałów
commencer à apprendre
część korzenia znajdująca się najgłebięj w ziemi z czapeczką
strefa korzeni bocznych
commencer à apprendre
cześć korzenia zlokalizowana najbliżej powierzchni ziemi
Merystem wierzchołkowy korzenia
commencer à apprendre
stożek wzrostu korzenia
Merystem interkalarny
commencer à apprendre
merystem wstawkowy powodujący przyrost rośliny na długość
Peryderma
commencer à apprendre
wtórna tkanka okrywająca korzenia i łodygi
System korzeniowy ekscentryczny(palowy)
commencer à apprendre
korzeń słabo rozgałeziony
intensywny system korzeniowy(wiązkowy)
commencer à apprendre
Tworzy korzenie silnie rozwidlające się
Korzenie przbyszowe
commencer à apprendre
korzenie wyrastające z pędu(nadziemnej części rośliny
korzenie czepne
commencer à apprendre
korzenie przybyszowe(wyrastająće z pędu) umożliwiajace wspiannie się po danym obiekcie, np. U bluszczu
korzenie spichrzowe
commencer à apprendre
gromadzenie susbtancji zapasowych (u marchwi, pietruszki)
korzenie podporowe
commencer à apprendre
służa do podtrzymania pędu rosnącego swobodnie nad ziemią(u mangrowców i kukurydzy)
korzenie asymilacyjne
commencer à apprendre
Korzenie z chloroplastami, które mogą przeprowadzać fotosynteze np u Storczyków
Haustoria
commencer à apprendre
korzenie ssawkowe, umozliwiajace pobieranie substancji od żywiciela(Jemioła)
pneumatofory
commencer à apprendre
korzenie oddechowe, umożliwiają pobieranie tlenu z powietrza(cypryśnik błotny)
korzenie kurczliwe
commencer à apprendre
u roślin cebulkowych np Tulipan, Lilia umożlwiiają schowanie się pod ziemie fragmentu rośliny w celu np. przetrwania zimy
korzenie symbiotyczne
commencer à apprendre
u roślin mikoryzowych/ motylkowych
Korzenie powietrzne
commencer à apprendre
Występuje u epifitów rosnących na przykład na innych drzewach. pokryte są welamenem - wielowarstwową skórką umożliwiającą pobieranie wody z powietrza
welamen
commencer à apprendre
wielowarstwowa skórka umożliwiająca chłonięcie wody z powietrza, występuje w korzeniach powietrznych zamiast ryzodermy
łodyga
commencer à apprendre
organ roślinny pełniący funkcję transportową oraz stanowiącą rusztowanie dla liści i kwiatów
Bulwa łodygowa WAŻNE
commencer à apprendre
na przykład ziemniak!!! pełni funkcję spichrzową oraz umożliwia rozmnażanie wegetatywne
kłącza
commencer à apprendre
Pęd podziemny umożliwiający rozprzestrzenianie się rośliny
rozłogi
commencer à apprendre
Płożące się pędy roślin rosnące nad powierzchnią ziemi służące do rozmnażania wegetatywnego
gałęziak
commencer à apprendre
zmodyfikowana spłąszczona łodyga pełniąca funkcje asymialcyjne
wąsy czepne
commencer à apprendre
U winorośli umożliwiają jej wzrotst po podporach
Twardziel
commencer à apprendre
część wiązek przewodzących w drewnie zasklepionych jakimiś substancjami(85-95% przekroju drzewa leśnego)
Układ pierścieniowy
commencer à apprendre
ułożenie wiązek przewodzących w charakterystyczny sposób(tworząc pierścień)
układ rozproszony
commencer à apprendre
tworzenie przez wiazki przewodzące struktury rozproszonej w przekroju poprzecznym łodygi roślin jednoliściennych
nerwacja
commencer à apprendre
Użyłkowanie liścia - w żyłkach widocznych na liściu biegną wiązki przewodzące
nerwacja pierzasta
commencer à apprendre
nerwacja tworząca w lisciu układ pióra- jeden główna żyłka centralna od której odchodzą żyłki boczne
nerwacja dłoniasta
commencer à apprendre
nerwacja przypominająca układ dłoni- rzochodzenie się wiązek we wszystkich kierunkach
nerwacja równoległą
commencer à apprendre
nerwacja u traw- żyłki w liściu biegną do siebie równolegle
biel
commencer à apprendre
Przeciwieństwo twardzieliW przekroju drzewa są to wszystkie wiązki przewodzące transportujące wodę z solami mineralnymi
Ułożenie liści- okółkowe
commencer à apprendre
Tworzone przez wiele węzłów przy czym występuje wyrastanie z węzła wielu liści we wszystkich kierunkach
Ułożenie liści naprzeciwległe
commencer à apprendre
tworzone przez wiele węzłów liściowych z których z każego wyrastają dwa liście po przeciwnych stronach łodygi
Ułożenie liści-naprzemianległe
commencer à apprendre
liście rosną na różnych wysokościach po obu stronach łodygi
komórki pochwy okołowiązkowej
commencer à apprendre
Grupa komórek sklerenchymy otaczającej wiązki przewodzące w liściach
Drewno pierwotne w liściach
commencer à apprendre
Przewodzi wodę i sole mineralne ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY EPIDERMY GÓRNEJ
rośliny C3
commencer à apprendre
rośliny których pierwotnym akceptor CO_2 jest RuBP co prowadzi do powstania trójwęglowego związku, mają aparaty szparkowe otwarte tylko w dzień, mogą przeprowadzać fotooddychanie
rośliny C4
commencer à apprendre
rośliny których pierwotnym akceptorem CO_2 jest fosfoenolopirogronian a produktem wiązania czterowęglowy (C4) szczawiooctan. Dzięki temu mają częsciej zamknięte szparki i większą możliwość zaoszczędzenia wody.
Mezofil wieńcowy
commencer à apprendre
Inaczej miękisz wieńcowy, Miękisz C4 lub KOMÓRKI POCHWY OKOŁOWIĄZKOWEJ U ROŚLIN C4
RuBisCO
commencer à apprendre
enzym warunkujący przyłączanie się CO2 do RuBP
Kserofit
commencer à apprendre
Rośliny sucholubne- dzielą się na Sklerofity i Sukulenty
Sukulent
commencer à apprendre
Roślina gromadząca wodę w swych tkankach
Sklerofit
commencer à apprendre
Rośliny, które przystosowały się morfologicznie i fizjologicznie do braku wody- często obecne zmniejszenie transpiracji
Transpiracja
commencer à apprendre
Usuwanie wody z rośliny w postaci gazu, zachodzi np. przez blaszkę liściową, aparaty szparkowe
Mezofit
commencer à apprendre
Roślina występująca na średniowilgotnych obszarach
Miękisz asymilacyjny wieloramienny
commencer à apprendre
Mezofil występujący w liściach szpilkowych u nagonasiennych, przeprowadza fotosynteze
Hydrofit
commencer à apprendre
Rośliny wodne- posiadają chloroplasty w epidermie, często brak kutykuli, przestwory powietrzne umożliwiające unoszenie się w toni wodnej lub pływanie na powierzchni wody
Higrofit
commencer à apprendre
Rośliny żyjące w środowiskach o dużej wilgotności np. lasy tropikalne U higrofitów występuje konieczność zwiększania transpiracji w celu wywołania siły ssącej liści, która umożliwi pobranie soli mineralnych z gleby rozpuszczonych w wodzie.
Liściak
commencer à apprendre
Rozbudowany ogonek liściowy, który pełni funkcje asymilacyjną (przeprowadza fotosyntezę) reszta liścia występuje w formie zredukowanej
Wąsy czepne
commencer à apprendre
Modyfikacja liścia - umożliwia wspinanie się po podporze. Występuje na przykład u winorośli
Liście spichrzowe
commencer à apprendre
Modyfikacja liścia gromadząca asymilaty np. u cebuli, u kapusty
Liście pułapki
commencer à apprendre
Modyfikacja liścia, służaca schwytaniu owada i pozyskaniu z niego azotu.np. dzbanecznik
Ciernie
commencer à apprendre
Modyfikacja liścia, służąca celom obronnym przed napastnikami, np u kserofitów -Kaktusów(UWAGA CIERNIE MOGĄ BYĆ TEŻ MODYFIKACJĄ PĘDÓW BOCZNYCH)
Kohezja
commencer à apprendre
Siły spójności inaczej kohezja to siła przyciągająca cząsteczki w obrębie danego ciała tworząca np. napięcie powierzchniowe
Adhezja
commencer à apprendre
Oddziaływania między cząsteczkami dwóch różnych faz od łac Adhesio-przyleganie. Wraz z kohezją umożliwiają przepływ wody w naczyniach i cewkach w postaci ciągłego słupa wody
Potencjał wody
commencer à apprendre
Zdolność komórki do pochłaniania osmotycznego wody POTENCJAŁ WODY DLA WODY DESTYLOWANEJ WYNOSI 0 im potencjał ten jest bardziej ujemny tym większa zdolność do pochłaniania wody.
Potencjał osmotyczny
commencer à apprendre
Całkowita zdolność do pochłaniania wody przez komórkę, bez uwzględniania oporów (potencjału turgorowego). Im bardziej ujemny potencjał osmotyczny tym większa jest jego wartość(JAK z ujemną temperaturą im niższa=zimniej)
Potencjał turgorowy
commencer à apprendre
Ciśnienie wywierane przez protoplast napierający na sciane komorkową ograniczając zdolność komórki do pobierania wody, Przyjmuje wartości dodatnie
Turgor
commencer à apprendre
Ciśnienie wywierane przez napieranie protoplastu na ścianę komórkową
Parcie korzeniowe
commencer à apprendre
aktywny transport jonów z gleby zwieksząjący ciśnienie osmotyczne a w konsekwencji osmotyczny napływ wody do korzenia. Mechanizm działa najczęsciej u roślinnych niższych w stanie bezlistnym(na wiosne)
Walec osiowy
commencer à apprendre
Wewnętrzna warstwa w budowie korzenia zawierająca okolnice i otoczone przez nią tkanki, głównie łyko i drewno.
Transport pionowy wody
commencer à apprendre
wzdłuż pędu
Transport poziomy wody
commencer à apprendre
w poprzek liścia
Pasemka Caspary'ego
commencer à apprendre
Nieprzepuszczające H2O zgrubienia ścian inkrus... ligniną i adkrus... suberyną, które uniemożliwiają transport przez plazmodesmy i woda płynie tylko drogą kontrolowaną przez błonę komórkową endodermy i nie może zawrócić z drewna do kory pierw.
Transpiracja(rodzaje)
commencer à apprendre
Kutykularna, szparkowa, przetchlinkowa
Susza fizjologiczna
commencer à apprendre
Mimo obecnej wody w roztworze glebowym, roślina nie jest w stanie jej pobrać (jest zamarznięta lub zbyt niski potencjal wody na przykład z uwagi na przesolenie)
Sacharoza
commencer à apprendre
Forma transportowa cukrów w roślinie
Taksje
commencer à apprendre
Ruchy całego orgaznimu na przykład jednokomórkowego np ludzkich plemników (zależne od kierunku działania bodźca)
Tropizmy
commencer à apprendre
reakcje wzrostowe organów roślin wielokómórkowych na bodźce kierunkowe(tropizm ujemny- w kierunku przeciwnym dodziałania bodźca, dodatni- w kierunku działania bodźca)
Tropizmy rodzaje(5)
commencer à apprendre
Geotropizm(grawitacja), fototropizm(światło), chemotropizm(bodziec chemiczny np. hormon), Tigmotropizm(dotyk) -owijanie pędów wokół podpory, Hydrotropizm(woda) np. korzenie kserofitów w kierunku wody
Nastie
commencer à apprendre
Ruchy organów roślinnych niezależne od kierunku działania bodźca, warunkowane przez mechanizmy turgorowe
Nastie rodzaje(4)
commencer à apprendre
fotonastia (ruchy aparatów szparkowych, kwiatów np. słonecznika) Termonastia, Sejsmonastia(dotyk np muchołówka), Nyktynastia (bodziec-występowanie nocy i dnia) -objawia się ustawianiem liści poziomo na czas dnia i pionowo na czas nocy
rośliny C4 bis
commencer à apprendre
Wiązanie CO2 zachodzi w komórkach mezofilu, skąd szczawiooctan jest transportowany do komórek pochwy okołowiązkowej u których stężenie CO2 jest 20 razy wieksze niż w kom. mezofilu i tylko w nich zachodzi Cykl Calvina(faza ciemna fotosy.)
Potencjały wzór
commencer à apprendre
POTENCJAŁ WODY=POTENCJAŁ OSMOTYCZNY +POTENCJAŁ TURGOROWY
Zwiększanie transpiracji u Higrofitów
commencer à apprendre
Poprzez Stożkowate twory epidermy na powierzchni liścia, Cienka warstwa miękiszu palisadowego przez co ma on mniejszy wpływ na ograniczenie transpiracji
Kierunek przepływu wody u dwóch komórek jedna o potnecjale wody -600 druga -800
commencer à apprendre
przepływ wody od -600(wyższy) do -800(niższy)
Kierunek przepływu wody u komórek jedna o potencjale osmotycznym -600 druga -800
commencer à apprendre
Woda przepływa z komórki o potencjale -600(niższy) do tej o potencjale -800(wyższy
Ausksyny
commencer à apprendre
Syntezowane w wierzchołku pędu-Stymulują wzrost rośliny i powstawanie nasion partenokarpicznych(bez nasion) oraz odpowiadają za dominacje wierzchołkową
Cytokininy
commencer à apprendre
(Nie mylić z cytokinami) syntezowane w korzeniu, powodują rozrost pąków bocznych i ukorzenianie, hamują starzenie się roślin i opadanie liści
Gibereliny
commencer à apprendre
Pobudzają kiełkowanie nasion, Indukują kwitnienie roślin
Etylen
commencer à apprendre
Powoduje dojrzewanie owoców, opadanie liści
kwas Abscysynowy (ABA)
commencer à apprendre
zapewnia długotrwały spoczynek nasion, powoduje opadanie liści(jesienne)
Fitohormony
commencer à apprendre
Hormony roślinne, w przeciwieństwie do zwierzęcych: drobnocząsteczkowe, mała specyficzność, wolna reakcja kom. docelowej, brak ośrodka sterującego
wzrost dyfuzyjny roślin
commencer à apprendre
ograniczony np. liść, kwiat, owoc
wzrost zlokalizowany roślin
commencer à apprendre
nieograniczony np. pęd
Fotoperiodyzm
commencer à apprendre
Kwitnienie roślin dnia długiego/dnia krótkiego uwarunkowane fitochromem(barwnik niebieski)
Rośliny dnia długiego
commencer à apprendre
zakwitają przy długotrwałym wystawieniu na światło(nie musi być słoneczne-można latarką w nocy)
Rośliny dnia krótkiego
commencer à apprendre
zakwitają przy krótkotrwałym wystawieniu na światło, poświecenie na nie latarką w nocy skutkuje brakiem zakwitania

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.