podstawy matematyczne

 0    22 fiche    werkakawecka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
liczby rzeczywiste (R) dzielą się na
commencer à apprendre
liczby wymierne, liczby niewymierne
liczby wymierne (W)
commencer à apprendre
liczby, które możemy zapisać za pomocą ułamka zwykłego
liczby niewymierne (NW)
commencer à apprendre
liczby, których nie możemy zapisać za pomocą ułamka zwykłego (pierwiastki, z których nie możemy wyciągnąć wartości, liczba PI, oraz ułamki okresowe i dziesiętnie nieskończone.
liczby całkowite (C)
commencer à apprendre
podzbiór liczb wymiernych, np. -105, -50, 0, 1, 12
liczby naturalne (N)
commencer à apprendre
podzbiór liczb całkowitych. Liczby całkowite dodatnie, np. 0, 1, 2, 3...
liczba jest podzielna przez 2
commencer à apprendre
gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub cyfra parzysta
liczba jest podzielna przez 3
commencer à apprendre
gdy suma jej cyfr, daje liczbę podzielną przez 3
liczba jest podzielna przez 4
commencer à apprendre
gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4
liczba jest podzielna przez 5
commencer à apprendre
gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 albo 5
liczba jest podzielna przez 9
commencer à apprendre
gdy suma jej cyfr daje liczbę podzielną przez 9
liczba jest podzielna przez 10
commencer à apprendre
gdy jej ostatnią cyfrą jest 0
ułamek niewłaściwy
commencer à apprendre
to ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika:
liczba mieszana
commencer à apprendre
składa się z liczby całkowitej i ułamka zwykłego
ZAMIANA LICZBY MIESZANEJ NA UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY
commencer à apprendre
należy pomnożyć mianownik przez liczbę całkowitą, a następnie dodać otrzymany wynik do licznika
SKRACANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH:
commencer à apprendre
Żeby skrócić ułamek zwykły, należy podzielić licznik i mianownik przez ich wspólny dzielnik. Najlepiej by był to największy wspólny dzielnik.
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
commencer à apprendre
sprowadzamy do wspólnego mianownika - najlepiej najmniejsza wspólna wielokrotność liczb. Dopasowujemy liczniki (mnożymy tyle razy ile mianownik). Dodajemy liczniki i przepisujemy mianownik.
Mnożenie ułamków zwykłych
commencer à apprendre
Aby pomnożyć dwa lub więcej ułamków zwykłych przez siebie, należy osobno pomnożyć licznik przez licznik i osobno mianownik przez mianownik.
Gdy mnożymy liczbę całkowitą przez ułamek zw.
commencer à apprendre
liczbę całkowitą traktujemy jak „samotny licznik” (to znaczy, że mnożymy ją tylko przez licznik)
Gdy mamy do czynienia z liczbą mieszaną (mnożenie ułamków zw.)
commencer à apprendre
należy najpierw zamienić ją na ułamek niewłaściwy.
Zanim wykonamy mnożenie ułamków zwykłych
commencer à apprendre
należy sprawdzić, czy możliwe jest skracanie (licznika jednego ułamka z mianownikiem drugiego ułamka)
Gdy otrzymamy wynik w formie ułamka niewłaściwego
commencer à apprendre
należy zamienić go na liczbę mieszaną.
Dzielenie ułamków zwykłych
commencer à apprendre
Nie wykonujemy dzielenia samego w sobie. Gdy w zadaniu pojawia się dzielenie ułamków zwykłych, to zamieniamy je na mnożenie, jednocześnie obracając drugi ułamek, a następnie wykonujemy mnożenie.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.