Pełna tabela stratygraficzna - ery, okresy, epoki

 0    15 fiche    Karuszka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
ERY
commencer à apprendre
Kenozoik, Mezozoik, Paleozoik
OKRESY
commencer à apprendre
Czwartorzęd, Neogen, Paleogen, Kreda, Jura, Trias, Perm, Karbon, Dewon, Sylur, Ordowik, Kambr, Prekambr
EPOKI CZWARTORZĘD
commencer à apprendre
Holocen, Plejstocen
EPOKI NEOGEN
commencer à apprendre
Pliocen, Miocen
EPOKI PALEOGEN
commencer à apprendre
Oligocen, Eocen, Paleocen
EPOKI KREDA
commencer à apprendre
Górna, Dolna
EPOKI JURA
commencer à apprendre
Górna, Środkowa, Dolna
EPOKI TRIAS
commencer à apprendre
Górny, Środkowy, Dolny
EPOKI PERM
commencer à apprendre
Górny, Środkowy, dolny
EPOKI KARBON
commencer à apprendre
górny, dolny
EPOKI DEWON
commencer à apprendre
górny, środkowy, dolny
EPOKI SYLUR
commencer à apprendre
Przydol, Ludlow, Wenlok, Landower
EPOKI ORDOWIK
commencer à apprendre
Górny, środkowy, dolny
EPOKI KAMBR
commencer à apprendre
górny, środkowy, dolny
EPOKI PREKAMBR
commencer à apprendre
proterozoik, archaik

Epoki w dziejach Ziemi

Tabela stratygraficzna opisuje wszystkie ery Ziemi, epoki geologiczne, ery geologiczne i okresy w dziejach Ziemi. W zestawie została ona dokładnie rozpisana, jest to idealna pomoc przy powtórkach do matury lub do testu z geografii. Może wydawać się, że nauka takiej tabeli jest mozolna i nudna, ale dzięki metodzie fiszek jesteś w stanie opanować ją bez większego problemu. Wszystkie ery w dziejach Ziemi zapamiętasz łatwo i na długo.

Tabela stratygraficzna — jak się nauczyć

Epoki w dziejach Ziemi zostały uszeregowane za pomocą tabeli stratygraficznej, która została stworzona na podstawie następstw procesów geologicznych i układu warstw skalnych. Natomiast w Fiszkotece uszeregowaliśmy je chronologicznie za pomocą przystępnych fiszek. Używając ich, jesteś w stanie nauczyć się całości materiału w bardzo krótkim czasie, co więcej, korzystając z nagrań mp3, możesz uczyć się podczas wykonywania codziennych czynności jak np. sprzątanie.

Matura na 100%

Znajomość tabeli stratygraficznej dziejów Ziemi jest jedną z kluczowych informacji niezbędnych do pozytywnego zdania matury z geografii. Dlatego przed tym ważnym egzaminem warto powtórzyć te informacje wraz z fiszkami. Jeżeli dodatkowo chcesz powtórzyć coś więcej, polecamy lekcje: Dane geograficzne Ziemi oraz Ery i okresy. Przydatna może okazać się również wiedza na temat sztuki prehistorycznej. Sprawdź się w tym kursie: Sztuka ery prehistorycznej.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.