Pełna tabela stratygraficzna - ery, okresy, epoki

 0    15 fiche    Karuszka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
ERY
commencer à apprendre
Kenozoik, Mezozoik, Paleozoik
OKRESY
commencer à apprendre
Czwartorzęd, Neogen, Paleogen, Kreda, Jura, Trias, Perm, Karbon, Dewon, Sylur, Ordowik, Kambr, Prekambr
EPOKI CZWARTORZĘD
commencer à apprendre
Holocen, Plejstocen
EPOKI NEOGEN
commencer à apprendre
Pliocen, Miocen
EPOKI PALEOGEN
commencer à apprendre
Oligocen, Eocen, Paleocen
EPOKI KREDA
commencer à apprendre
Górna, Dolna
EPOKI JURA
commencer à apprendre
Górna, Środkowa, Dolna
EPOKI TRIAS
commencer à apprendre
Górny, Środkowy, Dolny
EPOKI PERM
commencer à apprendre
Górny, Środkowy, dolny
EPOKI KARBON
commencer à apprendre
górny, dolny
EPOKI DEWON
commencer à apprendre
górny, środkowy, dolny
EPOKI SYLUR
commencer à apprendre
Przydol, Ludlow, Wenlok, Landower
EPOKI ORDOWIK
commencer à apprendre
Górny, środkowy, dolny
EPOKI KAMBR
commencer à apprendre
górny, środkowy, dolny
EPOKI PREKAMBR
commencer à apprendre
proterozoik, archaik

Epoki w dziejach Ziemi

Tabela stratygraficzna opisująca wszystkie ery, epoki i okresy w dziejach Ziemi. W zestawie dokładnie rozpisana tabela stratygraficzna, idealna pomoc przy powtórkach do matury lub do testu z geografii. Sprawdź jak szybka i prosta może być nauka z fiszkami!

Tabela stratygraficzna

Epoki w dziejach Ziemi zostały uszeregowane za pomocą tabeli stratygraficznej, która została stworzona na podstawie następstw procesów geologicznych i układu warstw skalnych. Natomiast w Fiszkotece uszeregowaliśmy je za pomocą przystępnych fiszek.

Matura na 100%

Znajomość tabeli stratygraficznej dziejów Ziemi jest jedną z kluczowych informacji niezbędnych do pozytywnego zdania matury z geografii. Dlatego przed tym ważnym egzaminem warto powtórzyć te informacje wraz z fiszkami.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.