Geografia Spr I

 0    8 fiche    aniiulax
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
mapa
commencer à apprendre
obraz Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie w zmniejszeniu
plan
commencer à apprendre
niewielki fragment Ziemi np. część miasta
metoda ilościowa
commencer à apprendre
charakteryzuję daje zjawisko za pomocą liczb
metody ilościowe
commencer à apprendre
metoda izolinii, kropkowa, kartogramu, kartodiagramu
metoda jakościowa
commencer à apprendre
umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego?", jest przedstawiona za pomocą opisanych informacji
GIS
commencer à apprendre
geograficzne systemy komputerowe, zbiór narzędzi komputerowych, służących do gromadzenia, opisu, analizy i prezentacji danych przestrzennych, informacji o obiektach
co umożliwia GIS?
commencer à apprendre
odnalezienie pojedynczych obiektów, umieszczenie wielu informacji, nałożenie kolejnych elementów, zależności zachodzące między środowiskiem
wykorzystanie GIS-u
commencer à apprendre
pomoc w pracy służby ratunkowej, działalność gospodarcza, stworzenie mapy zagrożenia powodziowego

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.