Angielski w hotelarstwie

 0    20 fiche    ola2004games
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zajmować się, traktować
commencer à apprendre
handle
gol, cel
commencer à apprendre
goal
utrzymanie, konserwacja
commencer à apprendre
maintenance
pracownik
Ilu pracowników ma twoja firma?
commencer à apprendre
employee
How many employees are there in your company?
inny, drugi
commencer à apprendre
other
według
commencer à apprendre
according to
doświadczenie, przeżycie
commencer à apprendre
experience
polepszyć, poprawiać
commencer à apprendre
improve
czynsz
commencer à apprendre
rent
wywiad, rozmowa
commencer à apprendre
interview
rzadko
commencer à apprendre
rarely
urzędnik
Wszyscy urzędnicy muszą być ubrani elegancko.
commencer à apprendre
clerk
All clerks have to wear smart clothes.
praca zespołowa
commencer à apprendre
teamwork
wprowadzać, przedstawiać
commencer à apprendre
introduce
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
commencer à apprendre
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
dzielić się
commencer à apprendre
share
sprawa, problem
commencer à apprendre
matter
noszenie torbę
commencer à apprendre
carry a bag
dostępny, osiągalny
commencer à apprendre
available
poprzedni, uprzedni
commencer à apprendre
previous

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.