angielski unit 1

 0    60 fiche    NatalkaPodzorska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
anxious
commencer à apprendre
zaniepokojony, zniecierpliwiony
associate with sb
commencer à apprendre
zadawać się z kimś
at first glance
commencer à apprendre
na pierwszy rzut oka
at the heart of sth
commencer à apprendre
w sercu czegoś
back each other
commencer à apprendre
wspierać się nawzajem
be about to do sth
commencer à apprendre
mieć właśnie coś zrobić
be supposed to do sth
commencer à apprendre
mieć coś zrobić
blot out memories
commencer à apprendre
wymazać wspomnienia
captivating narrative
commencer à apprendre
wciągająca opowieść
chatty
commencer à apprendre
gadatliwy
come across sb
commencer à apprendre
natknąć się na kogoś
confide in sb
commencer à apprendre
zwierzyć ssię komuś
compelling story
commencer à apprendre
fascynująca historia
deep in thought
commencer à apprendre
zamyślona
diminutive stature
commencer à apprendre
drobna postura
disrespectful
commencer à apprendre
bezczelny
down-to-earth
commencer à apprendre
przyziemny
envious of sb
commencer à apprendre
zazdrosny o kogoś
faced with sth
commencer à apprendre
w obliczu czegoś
fall out with sb
commencer à apprendre
pokłócić się z kimś
forthright manner
commencer à apprendre
szczery sposób
free will
commencer à apprendre
wolna wola
get on with
commencer à apprendre
kontynuować coś
get on
commencer à apprendre
w dobrych stosunkach
go out with sb
commencer à apprendre
chodzić z kimś
gut reaction
commencer à apprendre
instyktowna reakcja
home-baked treat
commencer à apprendre
domowe wypieki
imposing stature
commencer à apprendre
imponująca postura
iron will
commencer à apprendre
Żelazna wola
irreverent
commencer à apprendre
lekceważący
lofty heights
commencer à apprendre
imponująca wysokość
look after sb
commencer à apprendre
opiekować się kimś
look up sb
commencer à apprendre
podziwiać kogoś
unassuming manner
commencer à apprendre
skromny sposób
more than one's fair share
commencer à apprendre
wyjątkowo dużo czegoś
nod in approval
commencer à apprendre
skinąć głową z aprobatą
not bat an eyelid
commencer à apprendre
nawet nie mrugnąć okiem
obstinate
commencer à apprendre
uparty
stubborn
commencer à apprendre
uparty
oppostion
commencer à apprendre
sprzeciw
plead with sb to do sth
commencer à apprendre
prosić kogoś do zrobienia czegoś
put on a brave face
commencer à apprendre
robić dobrą minę do złej gry
put foot down
commencer à apprendre
postawic na swoim
quick-witted
commencer à apprendre
bystry
sharp
commencer à apprendre
bystry
reach the dizzy heights
commencer à apprendre
osiągnąć zawrotne wysokości
require approval
commencer à apprendre
potrzebować aprobaty
see the best in people
commencer à apprendre
zobacz najlepsze w ludziach
shortcoming
commencer à apprendre
wada
split second
commencer à apprendre
Ułamek sekundy
spoiler alert
commencer à apprendre
ostrzeżenie o spojlerze
face hardships
commencer à apprendre
borykać się z trudnościami
suffer
commencer à apprendre
ucierpieć
the ripe old age
commencer à apprendre
dojrzałym wieku
unprejudiced
commencer à apprendre
bezstronny
considerate
commencer à apprendre
rozważny
thoughtful
commencer à apprendre
rozważna
faithful
commencer à apprendre
wierny
minor crime
commencer à apprendre
drobne przestępstwo
criminal record
commencer à apprendre
niekaralności

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.